AQUADES

 

AQUADES 250ml

Kontakt jc-cosmetic

Zastosowanie: AOUADES jest koncentratem środka konserwującego. Nie jest to środek dezynfekcyjny. Nie zabija on istniejących w instalacji zarodków lecz udaremnia ich mnożenie się. Dlatego też używana do konserwacji wodą musi swoją jakością odpowiadać przynajmniej jakości wody pitnej pobieranej z miejskich wodociągów. Woda odpowiadająca standardom wody pitnej może być pobierana z kranu (woda zimną). Nie należy nigdy używać wody gorącej. Oprócz tego przed nabraniem wody należy odkręcić kran na około 30 sekund tak, aby spłynęła z niego woda bezpośrednio zalegająca w rurach. Należy całkowicie unikać wody wy stałej w domowej instalacji wodociągowej! Zawartość butelki powinna zostać całkowicie zużytkowana podczas pierwszego zastosowania. Gotowy do użytku roztwór ma ważność 6 miesięcy.
Zakres stosowania: zbiorniki wody zapasowej w kosmetycznych urządzeniach parowych i zraszających Tworzenie roztworu użytkowego: Cała zawartość butelki (250g) wlać do zbiornika. Następnie napełnić zbiornik 4,75 litrów wody. Na koniec krotko wstrząsnąć lub zamieszać. Sposób działania: hamuje rozwój bakterii, drożdży i grzybów, zapobiega zwapnieniu instalacji wodnej
Konserwacja: dla zabicia przebywających już w instalacji zarodków wskazana jest każdorazowa (przed każdą wymianą wody), regujarna i gruntowna dezynfekcją systemu zbiorników i wodnego.
Wskazówki bezpieczeństwa: Bezwzględnie chronić przed dziećmi! Stosować wyłącznie w postaci rozcieńczonej! Nie mieszać z innymi produktami, ponieważ dezaktywują one AQUADES. Przy zastosowaniu produktu nie zgodnie z zaleceniem, producent oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe w wyniku jego używania szkody.
Składowanie: w ciemnym, chłodnym miejscu
Nr. serii: 0603161,
Zawartość: 250ml
Data ważności do: 12/200/,

 

jc-cosmetic Desinfektion, Reinigung und Hautpflegeprodukte

 

KONTAKT

DE CZ HU PL RU UK       

 

DESCLEAN-250ml  DESCLEAN-Kanister  DESCLEAN-1Liter  DESCLEAN-250ml-199  AQUADES  PIGMASOL
.